Strona główna   |   
szkolenia kosmetycznegabinet podologicznywizazstylizacja paznokciganinet kosmetyczny
MENU

Zasady uczestnictwa

Stylizacja paznokci
Kosmetyka
Zapisy
Zasady na kursach

Zasady na szkoleniu

1. Terminy szkoleń trzeba ustalic indywidualnie pod numerem tel. 663 411 342 lub w siedzibie Cosmet na ul. Topolowej 11 lok 2 w Mińsku Mazowieckim.

2. W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, firma Cosmet pobiera zaliczkę wysokości 30% wartości szkolenia. W przypadku gdy kursant nie zgłosi się na zajęcia w ustalonym terminie bądź zrezygnuje z kursu zaliczka nie jest zwracana.

3. Opłatę za kurs (pozostałe 75%) można uiszczać:

  •     gotówką w siedzibie firmy Cosmet, ul. Topolowa 11 lok. 2, Mińsk Mazowiecki;
  •     przelewem na rachunek firmy podając w tytule: imie i nazwisko, nazwa szolenia; datę szkolenia.


DANE DO PRZELEWU

4. Firma Cosmet zastrzega sobie prawo do nie zwrotu kosztów szkolenia z powodu nie ukończenia kursu z winny nabywcy.

5. W czasie trwania zajęć telefon komórkowy musi być wyciszony, co ułatwi wykładowcy prowadzenie zajęć. Ewentualne rozmowy prosimy wykonywac poza obszarem sali wykładowej.

6. Kursant jest zobowiązany do ustalenia rezerwacji kolejnych zajęć, podając datę i godzinę swojego przybycia. Bez wpisu do grafika szkoleń zajęcia nie będą realizowane.

7. Kursant jest zobowiązany do poinformowania o swojej nieobecności z wyprzedzenieniem.

8. Kursant ma prawo do zadawania pytań i uzyskanie wszelkich informacji dotyczących przerabianych zagadnień.

9. Jeśli zajęcia wymagają modela wykłądowca ustala to z kursantem.

10. kursant ma prawo do przerwy w zajęciach co ustala osobiście wykładowca.

11. Kursant dba o powierzone mu produkty i sprzęt na zajęciach.

12. Wspólnie dbamy o miłą atmosferę na szkolenie.

13. Wrunkiem uzyskania dyplomu jest:

  •     ukończenie kursu w pełnym wymiarze godzin
  •     uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.

14. Maksymalny czas realizacji kursu wraz z egzaminem nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego czasu kursant jest skreślony z listy słuchacza. Ponowny wpis na listę słuchacza może nastąpić tylko i wyłącznie po opłaceniu 30% wartości szkolenia.

15. Duplikat certfikatu jest bezpłatnny.